Giao (chữ Hán giản thể: 郊区, âm Hán Việt: Giao khu) cho tới tháng 9/2018 là một quận thuộc địa cấp thị Trường Trị, tỉnh Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận Giao có diện tích 289 km², dân số năm 2002 là 280.000 người. Quận Giao thành 2 nhai đạo, 1 trấn và 12 hương.

  • Nhai đạo: Trường Bắc, Cố Huyện.
  • Trấn: Hoàng Niễn.
  • Hương: Điếm Thượng, Đại Tân Trang, Lão Đỉnh Sơn, Phú Thôn, Bình Khẩu, Hậu Bắc Trang, Tiểu Thường, Mã Hán, Quan Thôn, Cố Chương, Tây Bạch Thố, Chướng Đầu.

Từ tháng 9/2018 chính quyền Trung Quốc sáp nhập hai quận Giao và Thành để lập ra quận Lộ Châu.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Sáp nhập và chia lại 3 quận Thành, KhoángNam Giao.
  2. ^ Sáp nhập 2 quận GiaoThành.