Giao Hà (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Giao Hà có thể là:

  • Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Việt Nam.
  • Thành phố cấp huyện Giao Hà của địa cấp thị Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.