Mở trình đơn chính

Giao dịch

trang định hướng Wikimedia

Giao dịch là một giao kèo hay giao thiệp do nhiều đối tác hay đối tượng riêng biệt cùng tiến hành, có thể là: