Giao hưởng số 8 (Mahler)

Giao hưởng số 8, cung Mi giáng thứ hay còn gọi là Giao hưởng một nghìn người là bản giao hưởng của nhà soạn nhạc người Áo Gustav Mahler. Bản giao hưởng này được Mahler viết vào năm 1907. Tham gia biểu diễn bản giao hưởng có đơn ca, hợp xướng kép, hợp xướng thiếu nhi và đàn organ[1]. Nếu bản giao hưởng số 3 của ông trở thành bản giao hưởng dài nhất thì bản này là bản có số người tham gia đông nhất với sự tham gia của khoảng 1000 người.

Buổi biểu diễn bản giao hưởng số 8 của Mahler của Dàn nhạc Giao hưởng Philadelphia của Mỹ vào năm 1916

Chú thích

sửa
  1. ^ Từ điển tác giả, tác phẩm âm nhạc phổ thông, Vũ Tự Lân, xuất bản năm 2007, trang 205

Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Faust navbox