Giao hưởng số 9

trang định hướng Wikimedia

Giao hưởng số 9 có thể là một trong các bản giao hưởng sau:

Số 9 định mệnh, cũng gọi là "Hội chứng giao hưởng số 9".

Beethoven, Schubert, Dvořák và Vaughan Williams đều qua đời sau khi sáng tác bản giao hưởng số 9 của mình.

Nhà âm nhạc học Mahler, đã cố gắng hoàn thành thật nhanh bản giao hưởng để tránh sự khủng khiếp trên, nhưng dường như không thể thoát khỏi định mệnh, ông đã mất ngay sau khi đó.

Bruckner, mặc dù đã cố gắng tránh "lời nguyền về con số 9" bằng cách đánh số hai bản giao hưởng đầu tiên của mình là 00 và 0, nhưng ông cũng đã qua đời ngay trong khi đang viết bản giao hưởng thứ 9 của mình.

Còn Jean Sibelius thì do sợ "lời nguyền" trên nên ông dừng lại ở giao hưởng số 8 và ông đã sống thêm được tới 33 năm.

Các bản giao hưởng theo số, tên nhà soạn nhạccung thể
Số 0 | Số 1 | Số 2 | Số 3 | Số 4 | Số 5 | Số 6 | Số 7 | Số 8 | Số 9 | Số 10 | Số 11 |
Số 12 và cao hơn: Haydn, Mozart, Shostakovich, Hovhaness,...
Danh sách các bản giao hưởng theo tên - Danh sách các bản giao hưởng theo cung thể - Danh sách các nhà soạn nhạc giao hưởng
Xem thêm: Sinfonia | Sinfonia concertante | Giao hưởng dang dở | Hội chứng giao hưởng số 9