Clitellata[2] là một lớp giun đốt, đặc trưng bởi có một "búi tuyến da" - hình thành một cái kén sinh sản trong một phần của cuộc đời của chúng. Clitellata bao gồm khoảng 8.000 loài. Không giống như lớp Polychaeta, chúng không có tơ bên và đầu kém phát triển.

Giun có đai sinh dục
Thời điểm hóa thạch: Triassic–Gần đây[1]
Giun đất
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Ngành (phylum)Annelida
Lớp (class)Clitellata
Các phân lớp

Môi trường sống sửa

Hầu hết Clitellata sống trên mặt đất, trong nước ngọt hoặc trong các đại dương.

Tham khảo sửa

  1. ^ doi:10.1111/j.1463-6409.1991.tb00300.x
    Hoàn thành chú thích này
  2. ^ “Clitellata”.

Liên kết ngoài sửa