Gladys María Bejerano Portela

Gladys María Bejerano Portela (sinh ngày 07 Tháng 1 năm 1947) là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, và đóng vai trò như các Kiểm soát viên Tổng Cuba.[1][2][3]

Gladys María Bejerano Portela
Chức vụ
Nhiệm kỳ20 December 2009 – 
Thông tin chung
Sinh7 tháng 1, 1947 (73 tuổi)
Đảng pháiCommunist Party of Cuba

Bejerano Portela được thăng chức năm 2006 với tư cách là Bộ trưởng Kiểm toán và Kiểm soát. Trước vị trí đó, bà là Thứ trưởng Kiểm toán và Kiểm soát dưới thời Lina Olinda Pedraza Rodríguez. Bejerano Portela giữ chức Tổng giám đốc Cuba từ năm 2009, kế nhiệm Juan Almeida Bosque.[4][5]

Bejerano Portela cũng là thành viên của tiểu ban của Ủy ban Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp Intosai (PSC) giám sát các Tiêu chuẩn Quốc tế của Tổ chức Kiểm toán Tối cao (ISSAI) và Hướng dẫn INTOSAI về Quản trị Tốt (INTOSAI GOV).[6] Cô có bằng cấp và bằng cấp (tương đương Cử nhân Nghệ thuật) về khoa học xã hội.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Chief of State and Cabinet members of Foreign Governments”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2012. 
  2. ^ a ă “Consejo de Ministros”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2012. 
  3. ^ “Comptroller's General's office International Association of Anti-corruption authorities”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2012. 
  4. ^ “Cuba makes Valdés, Bejerano, Council of State VPs”. Seattle Times. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2012. [liên kết hỏng]
  5. ^ “Viewing cable 09HAVANA477, RAUL CASTRO DELAYS PARTY CONGRESS, DEFENDS”. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2012. 
  6. ^ “Professional Standards Committee (PSC)”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2012.