Glycine

trang định hướng Wikimedia

Glycine có thể là: