Châu tự trị dân tộc Tạng Golog (Quả Lạc) (tiếng Trung: (果洛藏族自治州), Hán Việt: Quả Lạc Tạng tộc Tự trị châu, là một châu tự trị tại tỉnh, Thanh Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Các đơn vị hành chính

sửa

Châu tự trị Quả Lạc quản lý các đơn vị thị hạt khu (quận nội thành) và các huyện:

Không có quận nội thành

Tham khảo

sửa