Golpejas là một đô thị ở tỉnh Salamanca, phía tây Tây Ban Nha, cộng đồng tự trị Castile-Leon. Đô thị này có cự ly 22 kilômét so với thành phố tỉnh lỵ Salamanca và có dân số 193 người.

Địa lýSửa đổi

Đô thị này có diện tích 11.79 km².

Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao 787 metres trên mực nước biển.

Mã số bưu chính là 37170.


Tham khảoSửa đổi