Good Doctor (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
  • Thiên thần áo trắng là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do công ty Logos Film sản xuất và được phát sóng trên kênh KBS2 vào năm 2013.
  • Bác sĩ thiên tài là một bộ phim truyền hình của Mỹ dựa trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc cùng tên.
  • Bác sĩ nhân ái là một bộ phim truyền hình của Nhật Bản dựa trên bộ phim truyền hình Hàn Quốc cùng tên