New Google Alerts.png

Google Alerts là một dịch vụ được cung cấp bởi Google cho phép người dùng đăng ký nhận e-mail thông báo về những thông tin mới nhất về những từ khóa họ tìm kiếm.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi