Mở trình đơn chính

Grand Slam

trang định hướng Wikimedia

Grand Slam có nghĩa gốc từ "contract bridge" có thể là: