Granma

trang định hướng Wikimedia

Granma có thể chỉ đến:

Sau cách mạng, nhiều thứ ở Cuba được đặt tên này để tưởng nhớ con thuyền này: