Grigorovich (viện thiết kế)

(Đổi hướng từ Grigorovich (phòng thiết kế))

Grigorovich là một viện thiết kế máy bay của Liên Xô, do Dmitry Pavlovich Grigorovich đứng đầu.

Máy bay sửa

 • M-1 tàu bay, 1913
 • M-2 tàu bay
 • M-3 tàu bay
 • M-4 tàu bay
 • M-5 tàu bay, 1914
 • M-6 tàu bay
 • M-7 tàu bay
 • M-8 tàu bay
 • M-9 tàu bay với súng máy 1915, trang bị pháo năm 1916
 • M-10 tàu bay
 • M-11 tàu bay-tiêm kích, 1916
 • M-12 tàu bay
 • M-13 tàu bay
 • M-14 tàu bay
 • M-15 tàu bay
 • M-16 tàu bay hoạt động vào mùa đông
 • M-17 tàu bay
 • M-18 tàu bay
 • M-19 tàu bay
 • M-20 tàu bay
 • M-21 tàu bay
 • M-22 tàu bay
 • M-23 tàu bay
 • M-24 tàu bay
 • ROM-1 tàu bay
 • ROM-2 tàu bay
 • MK-1 tàu bay
 • MRL-1 tàu bay
 • MR-2 tàu bay
 • MR-3 tàu bay
 • MR-5 tàu bay
 • MUR-1 tàu bay
 • MU-2 tàu bay
 • MUR-2 tàu bay
 • PI-1 (Pushechny Istrebitel, chiếc đầu tiên) tiêm kích trang bị pháo, 1930..1933
 • SUVP chở khách
 • TB-5 ném bom
 • TSh-1 cường kích
 • TSh-2 cường kích
 • DI-3 tiêm kích hộ tống
 • I-Z tiêm kích một chỗ
 • IP-1 cường kích
 • IP-4 biến thể của IP-1.
Cho Polikarpov

Tham khảo sửa