Grigorovich (viện thiết kế)

Grigorovich là một viện thiết kế máy bay của Liên Xô, do Dmitry Pavlovich Grigorovich đứng đầu.

Máy baySửa đổi

 • M-1 tàu bay, 1913
 • M-2 tàu bay
 • M-3 tàu bay
 • M-4 tàu bay
 • M-5 tàu bay, 1914
 • M-6 tàu bay
 • M-7 tàu bay
 • M-8 tàu bay
 • M-9 tàu bay với súng máy 1915, trang bị pháo năm 1916
 • M-10 tàu bay
 • M-11 tàu bay-tiêm kích, 1916
 • M-12 tàu bay
 • M-13 tàu bay
 • M-14 tàu bay
 • M-15 tàu bay
 • M-16 tàu bay hoạt động vào mùa đông
 • M-17 tàu bay
 • M-18 tàu bay
 • M-19 tàu bay
 • M-20 tàu bay
 • M-21 tàu bay
 • M-22 tàu bay
 • M-23 tàu bay
 • M-24 tàu bay
 • ROM-1 tàu bay
 • ROM-2 tàu bay
 • MK-1 tàu bay
 • MRL-1 tàu bay
 • MR-2 tàu bay
 • MR-3 tàu bay
 • MR-5 tàu bay
 • MUR-1 tàu bay
 • MU-2 tàu bay
 • MUR-2 tàu bay
 • PI-1 (Pushechny Istrebitel, chiếc đầu tiên) tiêm kích trang bị pháo, 1930..1933
 • SUVP chở khách
 • TB-5 ném bom
 • TSh-1 cường kích
 • TSh-2 cường kích
 • DI-3 tiêm kích hộ tống
 • I-Z tiêm kích một chỗ
 • IP-1 cường kích
 • IP-4 biến thể của IP-1.
Cho Polikarpov

Tham khảoSửa đổi