Grumman X-29 là một loại máy bay thử nghiệm của Hoa Kỳ, được sử dụng cho kiểm tra các công nghệ như cánh lái mũi, cánh ngược và các công nghệ khác.

Grumman X-29
Grumman X-29
Kiểu Tiêm kích thử nghiệm
Hãng sản xuất Grumman
Chuyến bay đầu tiên 14 tháng 12 năm 1984
Tình trạng Loại biên
Trang bị cho DARPA
Số lượng sản xuất 2

Tính năng kỹ chiến thuật (X-29)

sửa
 

Dữ liệu lấy từ NASA X-Planes[1][2] Donald, Winchester

Đặc điểm tổng quát

Hiệu suất bay

Xem thêm

sửa

Máy bay liên quan
Máy bay tương tự

Danh sách liên quan

Tham khảo

sửa

Ghi chú

sửa
  1. ^ Jenkins, Dennis R. et al. "SP-2003-4531: American X-Vehicles, An Inventory—X-1 to X-50." NASA, June 2003. Truy cập: ngày 1 tháng 9 năm 2009.
  2. ^ "X-29 3-view." NASA/Dryden Flight Research Center. Truy cập: ngày 14 tháng 7 năm 2010.

Tài liệu

sửa
  • Donald, David ed. "Grumman X-29A". The Complete Encyclopedia of World Aircraft. New York: Barnes & Noble Books, 1997. ISBN 0-7607-0592-5.
  • Green, William. Warplanes of the Third Reich. New York: Doubleday & Company Inc., 1970. ISBN 0-385-05782-2.
  • Roskam, Jan. Airplane Design II: Preliminary Configuration Design and Integration of the Propulsion System. Ottawa, Kansas: Roskam Aviation and Engineering Corporation, 1985. ISBN 978-1-88488-543-3.
  • Thruelsen, Richard. The Grumman Story. New York: Praeger Publishers, Inc., 1976. ISBN 0-275-54260-2.
  • Treadwell, Terry. Ironworks: Grumman's Fighting Aeroplanes. Shrewsbury, UK: Airlife Publishers, 1990.ISBN 1-85310-070-6.
  • Warwick, Graham. "Forward-sweep Technology." Flight International, ngày 16 tháng 6 năm 1984, pp. 1563–1568.
  • Winchester, Jim. "Grumman X-29". X-Planes and Prototypes. London: Amber Books Ltd., 2005. ISBN 1-904687-40-7.

Bản mẫu:Include-NASA

Liên kết ngoài

sửa

video