Gualdo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Gualdo có thể đề cập đến:

  • Gualdo, một đô thị ở tỉnh Macerata ở vùng Marche
  • Gualdo Cattaneo, một đô thị ở Tỉnh Perugia trong vùng Umbria
  • Gualdo Tadino, một đô thị ở Tỉnh Perugia trong vùng Umbria