Gubbio là một đô thị và cộng đồng (comune) ở tỉnh Perugia trong vùng Umbria nước Ý. Đô thị Gubbio có diện tích 525 ki lô mét vuông, dân số thời điểm năm 31 tháng 5 năm 2005 là 33.018 người. Đô thị này có các đơn vị dân cư (frazioni) sau: Các đô thị giáp ranh:

Tham khảo sửa