Guiana (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Guiana, Guyana (tiếng Anh), hay Guayana (tiếng Tây Ban Nha), hay Guyane (tiếng Pháp) có thể chỉ đến các quốc gia hay lãnh thổ sau đây:

Trong lĩnh vực địa lý:

  • Guiana Shield (hay Guayana Shield) - Một vùng đá tại Nam Mỹ

Xem thêmSửa đổi