Guillaume Budé (tiếng Latinh: Guilielmus Budaeus) (26 tháng 1 năm 1467 – 23 tháng 8 năm 1540) là một học giả người Pháp.

Guillaume Budé
Thời kỳTriết học Phục Hưng
VùngTriết gia phương Tây
Trường pháiChủ nghĩa nhân văn

Ông sinh tại Paris nhưng học luật tại Đại học Orléans

Tham khảoSửa đổi

  • Loys Leroy (or Regius),, Vita G. Budaei (1540)
  • D. Rebitté, G. Budé, restaurateur des études grecques en France (1846)
  • E. de Budé, Vie de G. Budé (1884), who refutes the idea of his ancestor's Protestant views
  • D'Hozier, La Maison de Budé
  • L. Delaruelle, Études sur l'humanisme français (1907)
  • D. McNeil, Guillaume Budé and Humanism in the Reign of Francis I (1975)