Guinée thuộc Pháp (tiếng Pháp: Guinée française) là một xứ bảo hộ của PhápTây Phi. Xứ này hình thành vào năm 1899 trên cơ sở tách ra từ Sudan thuộc Pháp và nằm trong Tây Phi thuộc Pháp, tuyên bố độc lập vào năm 1958 khi bác bỏ Hiến pháp 1958 của Charles de Gaulle. Lúc đó, Guinée thuộc Pháp là xứ thuộc địa duy nhất dám từ chối hiến pháp mới. Xứ này nay là nước Guinée.

Guinée thuộc Pháp
Guinée française
Một phần của Tây Phi thuộc Pháp
1894–1958
Cờ Guinée thuộc Pháp
Cờ
French west africa guinea.png
Xanh: Guinée thuộc Pháp
Vôi: Tây Phi thuộc Pháp
Xám: Các thuộc địa khác của Pháp
Xám đậm: Cộng hòa Pháp
Quốc ca
La Marseillaise  •  Liberté
(instrumental only)
Thủ đôConakry
Chính phủ
Toàn quyền 
• 1957–58
Gaston Custin
• 1958
Pierre Messmer
Lịch sử 
• Thành lập
1894
2 tháng 10 1958
Tiền thân
Kế tục
Imamate of Futa Jallon
Guinée
Hiện nay là một phần của Guinée

Tham khảoSửa đổi