Guiraut Riquier (khoảng 12301292) là một trong những nghệ sĩ hát rong cuối cùng hát bằng Tiếng Occitan[1]. Ông nổi tiếng vì sự kỹ lưỡng đối với những tác phẩm của mình và giữ chúng lại với nhau.

Bài hát của Riquier trong một tập nhạc thế kỷ 13.

Ông đã phục vụ cho Aimery IV, Tử tước của Narbonne[2], cũng như Alfonso el Sabio, vua của Castile. Ngoài ra ông còn phục vụ dưới thời Henri II của Pháp.

Công trìnhSửa đổi

  • Guiraut Riquier: Humils, forfaitz, repres e penedens... in Dietmar Rieger, ed. & transl., Mittelalterliche Lyrik Frankreichs 1. Lieder der Trobadors. Zweisprachig Provençalisch - Deutsch. Reclams Universal-Bibliothek No. 7620, Stuttgart 1980 (Guiraut: p. 288 - 233, commentary from Rieger 314-316, Literature) ISBN 3-15-007620-X (tiếng Đức) và tiếng Occitan.

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Joseph Anglade, Grammaire de l'ancien provençal ou ancienne langue d'oc, 1921, Part I, Chapter 1, p. 31: [...] même le dernier troubadour, Guiraut Riquier, mort dans les dernières années du XIIIe siècle [...] ("even the last troubadour, Guiraut Riquier, who died in the final years of the 13th century").
  2. ^ Elizabeth Aubrey, The Music of the Troubadours, (Indiana University Press, 1996), 24.

Liên kết ngoàiSửa đổi