Hà Bắc (định hướng)

Hà Bắc có thể chỉ:

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi