Hà Bổng (?-?) là người dân tộc Tày và là tù trưởng, trại chủ Quy Hóa thời nhà Trần.[1] Ông là một trong những tướng lĩnh có công chặn đường rút lui của quân Nguyên-Mông trong chiến tranh Nguyên Mông-Đại Việt lần 1,[2] và cùng nhà Trần chặn đánh quân Nguyên Mông suốt dọc sông Hồng.[3]. Sau khi ông mất, em của ông lên thay và cùng nhà Trần tiếp tục kháng chiến chống Nguyên-Mông lần 2.

Sa đồ trận Quy Hóa năm 1258 nơi Hà Bổng chỉ huy tập kích quân Nguyên Mông

Hiện ông được thờ ở đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái.[1][3] Tên ông được đặt cho một con đường ở Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b “Lịch sử văn hóa”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2015.
  2. ^ “Tái hiện các trận đánh trong sử Việt”.
  3. ^ a b “Ngôi đền được hai giáo sư lên tiếng bảo vệ”.