Hà Giang (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Hà Giang còn có thể chỉ: