Hà Huy Tập (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Hà Huy Tập (1906-1941) là một nhà cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tên ông được đặt cho một số địa danh ở Việt Nam như: