Hà Ra có thể là:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Thông tư 29/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam. Thuvienphapluat, 2017. Truy cập 10/08/2018.
  2. ^ Du lịch đường sông - tỉnh Khánh Hòa. Khánh Hòa Online, 07/06/2008. Truy cập 10/08/2018.