Hà Tây (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Hà Tây)

Hà Tây trong tiếng Việt có thể là:

Địa danh sửa

Việt Nam sửa

Trung Quốc sửa

Khác sửa

  • Trận Hà Tây giữa nước Ngụy và nước Tần trong lịch sử Trung Quốc (419 TCN-408 TCN)
  • Trận Hà Tây lần thứ hai giữa nước Ngụy và nước Tần trong lịch sử Trung Quốc (366 TCN-330 TCN)
  • Hà Tây Tiên Ti là một bộ lạc người du mục Tiên Ti
  • Hành lang Hà Tây hay hành lang Cam Túc, tuyến đường lịch sử tại tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc, một phần của con đường tơ lụa phương Bắc đi về phía tây bắc từ bờ Hoàng Hà,

Xem thêm sửa