Hà Văn Hiền (sinh 1948) quê ở thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Hà Nội.[1]

Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam các khóa IX, X (2001 - 2011), trước đó làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (1994-2001), Phó bí thư Tỉnh ủy (1996), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh(2001-2005), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây (2005 - 2007), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội (2007-2011).

Tham khảoSửa đổi