Hàm

trang định hướng Wikimedia

Hàm trong tiếng Việt có thể là: