Mở trình đơn chính

Hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Hàm Dương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Quận nội thànhSửa đổi

Các huyện cấp thịSửa đổi

HuyệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi