Hàm Dương (tiếng Trung: 咸陽市, Hán-Việt: Hàm Dương thị) là một địa cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số 1 triệu người. Hàm Dương là kinh đô của nước Tần thời Chiến Quốc.

Khu triển lãm ở Hàm Dương

Hành chính sửa

Địa cấp thị Hàm Dương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Quận nội thành sửa

Các thành phố cấp huyện sửa

Huyện sửa

Giao thông sửa

Một sân bay ở Hàm Dương.

 
Sân bay Hàm Dương


Tham khảo sửa