Mở trình đơn chính

Hành chínhSửa đổi

Địa cấp thị Hàm Dương quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Quận nội thànhSửa đổi

Các huyện cấp thịSửa đổi

HuyệnSửa đổi

Giao thôngSửa đổi

Một sân bay ở Hàm Dương.

 
Sân bay Hàm Dương


Tham khảoSửa đổi