Hàm Dương Ông chúa

Ông chúa nhà Triều Tiên

Hàm Dương Ông chúa (咸陽翁主; ? - ?) là ông chúa nhà Triều Tiên, trưởng nữ trong số 15 vương nữ của Triều Tiên Định Tông, mẹ là Thục nghi Trì thị. Hạ giá lấy Tri Đôn Ninh (知敦寧) Phác Quảng (朴賡), sinh được một nam. Thời Thế Tông, sắc phong Hàm Dương Quân chúa (咸陽君主)[1], tuy nhiên, đến thời Cao Tông, cải hiệu Ông chúa.

Hàm Dương Ông chúa
함양옹주
Thông tin chung
Sinh?
Triều Tiên
Mất?
Triều Tiên
Phối ngẫuPhác Quảng (朴賡)
Hậu duệ1 nam
Phác Thời Xương (朴徐昌)
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Định Tông
Thân mẫuThục nghi Trì thị

Gia quyếnSửa đổi

Thân gia Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

Mật Dương Phác thị (密陽 朴氏)

  • Chương phụ: Môn Hạ thị trung Khai quốc Công thần Phác Đắc Trung (朴得中)
    • Phò mã: Tri Đôn Ninh Phủ sự (知敦寧府事) Mật Dương úy (密寧尉) Phác Quảng (朴賡; ?-1427)
      • Trưởng tử: Hàm Kiết Đạo Quan sát sử (咸吉道觀察使) Phác Thời Xương (朴徐昌; ?-?)

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 《Thế Tông thực lục》 Quyển 54.