Hàm số xác định theo từng khoảng

Hàm số xác định theo từng khoảng - hàm số xác định trên tập số thực và được cho theo các công thức khác nhau trên từng khoảng khác nhau của tập xác định.

Định nghĩa hình thứcSửa đổi

Giả sử   - là các điểm thay đổi công thức của hàm.

Hàm số xác định theo từng khoảng được cho theo công thức sau:  

Phân loại hàm số xác định theo từng khoảngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi