Hàm tri hay còn gọi là hàm tam giác là một hàm số toán học được định nghĩa như sau:

Hàm tri.

Hoặc tương đương với tích chập của 2 hàm rect đơn vị giống nhau:

Tích chập của 2 hàm rect là 1 hàm tri.

Hàm tri cũng có thể được biểu diễn bởi hàm rect và hàm trị tuyệt đối:

Hàm số này được sử dụng nhiều trong xử lý tín hiệu và kỹ thuật truyền thông.

Mở rộng sửa

Với các giá trị   :

 

Biến đổi Fourier sửa

Biển đổi Fourier dễ dàng bằng cách sử dụng công thức tích chập của 2 hàm rect:

 

với sihàm sinc không chuẩn.

Tham khảo sửa

  • Signalübertragung (ấn bản 6.). Springer Verlag. 1995. ISBN 3-540-54824-6. |first= thiếu |last= (trợ giúp)