Hàng không năm 1924

Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1924:

Theo năm: 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
Theo thập niên: 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiệnSửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

  • 29 tháng 1 - Pateras Pesara bay thử nghiệm một chiếc trực thăngParis. Nó bau xa 800 mét (2.640 ft) trên không khoảng 10 phút.

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi