Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1928:

Theo năm: 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
Theo thập niên: 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 2

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 8

sửa
  • Báo Daily Mail trang bị một chiếc de Havilland DH.61 để sử dụng như một văn phòng báo chí di động. Nó mang một phòng tráng ảnh và một chiếc xe mô tô.

Tháng 9

sửa

Tháng 10

sửa

Tháng 12

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 12

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 5

sửa

Tham khảo

sửa