Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1943:

Theo năm: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946
Theo thập niên: 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa
  • 18 tháng 7 - Khí cầu của Hải quân Hoa Kỳ, chiếc K-74 bị bắn hạ bởi một tàu ngầm của Đức, đây là chiếc khí cầu bị bắn hạ bởi quân địch duy nhất trong suốt Chiến tranh thế giới II.

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 1

Tham khảo

sửa