Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1952:

Theo năm: 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
Theo thập niên: 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Tháng 1 Sửa đổi

  • 5 tháng 1 - Pan Am bắt đầu dịch vụ vận chuyển qua Đại Tây Dương.
  • 22 tháng 1 - de Havilland Comet trở thành máy bay dân dụng động cơ phản lực đầu tiên có được giấy chứng nhận.

Tháng 2 Sửa đổi

Tháng 5 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

Tháng 8 Sửa đổi

Tháng 9 Sửa đổi

Tháng 10 Sửa đổi

  • 26 tháng 10 - một chiếc BOAC Comet bị hư hại nặng trong một tai nạn khi cất cánh từ Roma

Tháng 12 Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 1 Sửa đổi

Tháng 4 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

Tháng 8 Sửa đổi

Tháng 9 Sửa đổi

Tháng 10 Sửa đổi

Tháng 11 Sửa đổi

Tháng 12 Sửa đổi

Bắt đầu hoạt động Sửa đổi

Tháng 1

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 8

Tham khảo Sửa đổi