Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1954:

Theo năm: 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
Theo thập niên: 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Tháng 1 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 11 sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 10 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 2

Tháng 9

Tham khảo sửa

  1. ^ “City of Lancaster, CA honors test pilot Robert C. Little”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2008.
  2. ^ “Joe Baugher's F-101A History”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2008.