Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1962:

Theo năm: 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 1

Tháng 4

Tháng 6

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 3

Tháng 6

Tháng 7

Chú thích sửa

Tham khảo sửa

Bibliography
  • Dorr, Robert F. (2005). Marine Air - The History of the Flying Leathernecks in Words and Photos. Penguin Books. ISBN 0-425-20725-0.