Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1964:

Theo năm: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 1

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 10

sửa

Tháng 11

sửa

Tháng 12

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 2

Tham khảo

sửa