Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1968:

Theo năm: 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
Theo thập niên: 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Theo thế kỷ: 19 20 21
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]


Các sự kiệnSửa đổi

Chuyến bay đầu tiênSửa đổi

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt độngSửa đổi

Tháng 2

Tham khảoSửa đổi