Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1970:

Theo năm: 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 5

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 1

Tham khảo

sửa