Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 1976:

Theo năm: 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
Theo thập niên: 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 1

Tháng 8

Tháng 11

Tham khảo

sửa