Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 2006:

Theo năm: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Theo thập niên: 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 10 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 2 - Boeing 777-200LR Worldliner trong PIA

Tham khảo sửa