Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 2006:

Theo năm: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Theo thập niên: 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 4

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 8

sửa

Tháng 9

sửa

Tháng 10

sửa

Tháng 12

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tháng 2 - Boeing 777-200LR Worldliner trong PIA

Tham khảo

sửa