Hành động của Wikimedia Foundation với Wikipedia tiếng Trung năm 2021

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2021, Wikimedia Foundation đã có hành động chính thức đối với Wikipedia tiếng Trung sau khi điều tra những người dùng từ Wikimedians of Mainland China (WMC hoặc WMCUG), một nhóm người dùng Wikipedia không liên kết.

Logo của Wikimedians of Mainland China, nhóm người dùng bị điều tra trong vụ việc

Vào lúc 16:13, ngày 13 tháng 9 năm 2021 GMT (00:13, ngày 14 tháng 9 năm 2021 Giờ Bắc Kinh), Wikimedia Foundation trên toàn cầu đã cấm bảy tài khoản chỉnh sửa Wikipedia, thu hồi quyền quản trị của 12 tài khoản và cảnh báo 12 người dùng khác.[1][2] Bốn trong số mười quản trị viên tích cực nhất trên Wikipedia tiếng Trung đã bị thu hồi quyền.[3] Những hành động này được công bố vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 GMT bởi Maggie Dennis, Phó Chủ tịch phụ trách Sự Kiên cường và Bền vững Cộng đồng của Bộ phận Pháp lý tại Wikimedia Foundation.

Tham khảo sửa

  1. ^ Chen Guanrong. “內部編輯遭恐嚇,維基媒體基金會拔除多名「中國大陸維基人用戶組」成員” [Internal editors were intimidated, and the Wikimedia Foundation removed several members of the "Mainland China Wikipedia User Group"]. TechNews 科技新報 (bằng tiếng Trung). Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2021.
  2. ^ “维基百科以亲中势力渗透为由封禁"中国大陆维基人用户组"七名编辑” (bằng tiếng Trung). BBC. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2021.
  3. ^ 鄭樂捷 (15 tháng 9 năm 2021). “維基封鎖7名中國大陸用戶 指為保障用戶安全” (bằng tiếng Trung). 美国之音. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2021.

Liên kết ngoài sửa