Hành ta

trang định hướng Wikimedia

Hành ta có thể đề cập đến một trong hai loài sau thuộc chi Hành: