Hành thư (行書) là một phong cách viết chữ Hán bắt nguồn từ thảo thư. Tuy nhiên, vì nó không quá tháu như thảo thư cho nên dễ đọc hơn, và hầu hết những người đọc được khải thư cũng đều có thể đọc được hành thư. Một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất viết theo lối hành thư là Vương Hi Chi thời Đông Tấn.

Hành thư
Thể loại
Thời kỳ
Nhà Hán tới nay
Các ngôn ngữTiếng Trung
Hệ chữ viết liên quan
Nguồn gốc
Hậu duệ
Khải thư
Chú âm phù hiệu
Chữ Hán giản thể
Chữ Nôm
Chữ Khiết Đan
Chữ Nữ Chân
Chữ Đảng Hạng
Unicode
4E00–9FFF, 3400–4DBF, 20000–2A6DF, 2A700–2B734, 2F00–2FDF, F900–FAFF
Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để có hướng dẫn thêm về các ký hiệu IPA, hãy xem Trợ giúp:IPA.

Chú thích sửa