Hành tinh sao xung

Hành tinh sao xunghành tinh quay quanh các sao xung, hoặc quanh nhanh quanh các sao neutron. Hành tinh đầu tiên được khám phá là sao xung mili giây và là hành tinh ngoài hệ Mặt Trời đầu tiên được xác nhận khám phá ra.

Biểu diễn mô phỏng hệ hành tinh PSR B1257+12

Danh sách các hành tinh sao xungSửa đổi

Các hành tinh được xác nhậnSửa đổi

Sao xung Đối tượng hành tinh Khối lượng Bán trục lớn
(Đơn vị thiên văn)
Chu kỳ quỹ đạo Đã khám phá
PSR B1620-26 PSR B1620-26 b 2.5 Khối lượng Sao Mộc 23 100 năm 2003
PSR B1257+12 PSR B1257+12 A 0.020 Khối lượng Trái Đất 0.19 25.262±0.003 ngày 1994
PSR B1257+12 B 4.3 Khối lượng Trái Đất 0.36 66.5419±0.0001 ngày 1992
PSR B1257+12 C 3.90 Khối lượng Trái Đất 0.46 98.2114±0.0002 ngày 1992

Các hành tinh ứng cửSửa đổi

Sao xung Đối tượng hành tinh Khối lượng Bán trục lớn
(Đơn vị thiên văn)
Chu kỳ quỹ đạo Đã thông báo
PSR J1719-1438 PSR J1719-1438 b ~1 Khối lượng Sao Mộc 0.004 2.176951032 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2011

Các hành tinh đang nghi ngờSửa đổi

Pulsar Planetary object Khối lượng (M⊕) Bán trục lớn
(Đơn vị thiên văn)
Chu kỳ quỹ đạo Đã thông báo
Geminga Geminga b 1.7 3.3 5.1 năm 1997
PSR B0329+54 PSR B0329+54 A 0.3 2.3 1205.358±0.003 ngày 1979
PSR B0329+54 B 2.2 7.3 61728.94±0.003 ngày 1979
PSR B1828-11 PSR B1828-10 A 3 0.93 384.3649 ngày 1992
PSR B1828-10 B 12 1.32 493.077375 ngày 1992
PSR B1828-10 C ? ? 1992

Các đĩa tiền hành tinhSửa đổi

Sao xung Đĩa tiền hành tinh Đã khám phá
4U 0142+61 4U 0142+61's proplyd 2006

Các hành tinh bị bác bỏSửa đổi

Sao xung Hành tinh Khối lượng
PSR B1829−10 PSR 1829-10 A 10 ME
PSR B1257+12 PSR B1257+12 D[1] 0.0004 Khối lượng Trái Đất

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Wolszczan, Alex (tháng 1 năm 2012). “Discovery of pulsar planets”. New Astronomy Reviews (Elsevier) 56 (1): 2–8. Bibcode:2012NewAR..56....2W. doi:10.1016/j.newar.2011.06.002.